Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες για έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας εδώ μέχρι τις 24 Μαΐου 2022.

Οι θέσεις αφορούν:

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ)

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ)

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ)

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρει κάθε ενδιαφερόμενος:

  • Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) εδώ.
  • Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) εδώ.
  • Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ) εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/05/22