Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων με αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση για όραση και ευφυή έλεγχο ρομπότ» από την ομάδα του ΑΙΙΑ.CVML, Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Η ομάδα του ΑΙΙΑ.CVML του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητά νέο συνεργάτη για ερευνητικούς σκοπούς. Το αντικείμενο έρευνας και ανάπτυξης αφορά τη Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση για όραση και ευφυή έλεγχο ρομπότ. Περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 • Νευρωνικά δίκτυα για ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από ρομπότ
 • Ρομποτική όραση και αντίληψη
 • Μηχανική μάθηση για ανάλυση αισθητηριακών δεδομένων και ρομποτικό έλεγχο
 • Λογισμικό για ενσωματωμένα συστήματα σε Robot Operating System (ROS)

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι:

 1. Artificial Intelligence and Information Analysis (AIIA) Lab
 2. AERIAL-CORE H2020 Project (2019-2023)

Τι προσφέρουμε

 • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, στα αντικείμενα της μηχανικής μάθησης και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξασφαλισμένη διάρκεια χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιστημονικών έργων.
 • Πρόσθετη οικονομική επιβράβευση για αξιοσημείωτες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά.
 • Δυνατότητες εξέλιξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα/δημόσιους φορείς/εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κος Ιωάννης Πήτας είναι επικεφαλής της διεθνούς ακαδημίας διδακτορικών σπουδών σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA, από το έργο AI4Media H2020 Project).

Προφίλ υποψηφίου

1*) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) από Τμήμα ΑΕΙ Πληροφορικής, ή συναφές και ισότιμο, τετραετούς φοίτησης,

ή

  Κάτοχος Διπλώματος (Μ.Eng.) από Τμήμα ΑΕΙ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ή ΗΜΜΥ, ή συναφές και ισότιμο, πενταετούς φοίτησης.

2) Αποδεδειγμένες γνώσεις:

 • αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον C1),
 • ανάπτυξης λογισμικού (C++, Python),
 • επιθυμητές γνώσεις μηχανικής/βαθιάς μάθησης ή/και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος (σχετική διπλωματική εργασία ή/και επιστημονική δημοσίευση),

3) Εμπειρία σε συνεργατικά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού (π.χ., GitHub).

*Ενθαρρύνονται οι αιτήσεις υποψηφίων που αναμένεται να τελειώσουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις της σχολής στο άμεσο μέλλον (εντός 02-03/2022).

Αιτήσεις για συνεργασία

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.grμέχρι 15/03/2022, με συνημμένα τα εξής:

 • βιογραφικό σημείωμα,
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • συστάσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/03/2022