Θέση εργασίας επιστημονικού συνεργάτη στο τμήμα Προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΔΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κωδικός Θέσης PROJ0222

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων (Framework contracts, EC Grants, Horizon, ΕΣΠΑ, EuropeAid Technical Assistance projects, etc)
 • Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων (συγκέντρωση δικαιολογητικών, μορφοποίηση βιογραφικών, συντονισμός υποβολής)
 • Υποστήριξη στην υποβολή επιστημονικών παραδοτέων (επιμέλεια και μορφοποίηση, συντονισμός υποβολής)
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων, δια ζώσης ή/και διαδικτυακά, στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων


Εκπαίδευση:


Οι  υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών, να χειρίζονται  άριστα την αγγλική γλώσσα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να είναι εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 
Εμπειρία:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία 2-3 έτη, οργανωτικές ικανότητες, και εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ειδικότερα:

 • Γνώση των διαδικασιών εθνικών και κοινοτικών διαγωνισμών
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές ικανότητες


Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων


Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
 • Εκπαίδευση στην υποβολή και διαχείριση προγραμμάτων και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, με e-mail στο secretariat@cecl.gr  αναγράφοντας τον κωδικό θέσης PROJ0222, έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522
Website: www.cecl.gr  · E-mail: centre@cecl.gr 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022