Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής αποφοίτων του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σ.Α.Π.Α) στη Γραμματεία του συλλόγου που επιθυμούν να συμμετέχουν

Γραμματείες

Γραμματεία προβολής, εξωστρέφειας και social media του Συλλόγου

Υπεύθυνος : Στρατηγέλλης Γεώργιος

Γραμματεία οργανωτικού και μηχανογράφησης

Υπεύθυνος : Δημηρουλόπουλος Δημήτρης

Γραμματεία επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων
Υπεύθυνος : Τσούλος Κώστας

Γραμματεία συνεργασίας με τους ήδη υφισταμένους Συλλόγους- Διεθνών Σχέσεων του Συλλόγου
Υπεύθυνος Αθανασόπουλος Άγγελος

Γραμματεία κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Υπεύθυνος : Χειμαριώτης Στυλιανός

Γραμματεία διασύνδεσης του ΣΑΠΑ με την αγορά εργασίας
Υπέθυνη: Μαλασίδη Φλώρα

Γραμματεία εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στόχος του Σ.Α.Π.Α να ενισχυθεί το δίκτυο των αποφοίτων με την προοπτική να υπάρχουν περισσότερες ιδέες και προτάσεις. Μπορείτε να διαλέξετε μία μόνο Γραμματεία . Θα ενημερωθείτε από τον εκάστοτε Γραμματέα για τη συμμετοχή σας.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: εδώ