Ζητούνται διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες ή απόφοιτοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, για να διδάξουν σε εκπαιδευτικό οργανισμό εξ αποστάσεως

Θέση: Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ιστοσελίδα Εκπαιδευτικού Οργανισμού: https://www.bonias.gr/?view=default

Τηλ. επικοινωνίας: 6973809999 -2103800777

Email επικοινωνίας : boniasdim@gmail.com

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Ανοιχτή