2 δωρεάν συνεδρίες career coaching σε 15 τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες ή αποφοίτους/ες του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την εταιρία Wizzsense

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής ευθύνης η εταιρία Wizzsense προσφέρει 2 δωρεάν συνεδρίες σε 15 φοιτητές/τριες ή αποφοίτους/ες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πληροφορίες

  • 2 ωριαίες συνεδρίες για τον κάθε συμμετέχοντα.
  • Πριν την έναρξη της πρώτης συνεδρίας θα συμφωνηθεί από κοινού με τους συμμετέχοντες ένας στόχο, ο οποίος θα είναι επιτεύξιμος εντός των 2 συνεδριών.
  • Ενδεικτικά παραδείγματα: κατάρτιση πλάνου ανάπτυξης, ανάπτυξη επαγγελματικού brand, προετοιμασία για συνέντευξη, πλάνο εύρεσης εργασίας στο επιθυμητό αντικείμενο, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, κλπ

Υποβολή αίτησης και πληροφορίες: εδώ