Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ)

Η ΕΛΑΝΕΤ αναζητά απόφοιτους Οικονομικών και Μηχανικών σχολών για τη στελέχωσή της.

Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων που αναζητά για τη στελέχωση της Εταιρείας σε θέσεις Οικονομικών Ελεγκτών και Τεχνικών Ελεγκτών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ από τα ακόλουθα τμήματα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι επιθυμητός αλλά όχι απαραίτητος.
  1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
  3. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
  4. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
  • Καλή γνώση MS Office
  • Καλή γνώση χειρισμού web browser (internet)
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Πληροφορίες για το αντικείμενο εργασιών της ΕΛΑΝΕΤ μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.elanet.gr

Όποιοι/ες ενδιαφέρονται να εργαστούν στην ΕΛΑΝΕΤ και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να επισυνάψουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο πεδίο ΚΑΡΙΕΡΑ της εταιρικής της ιστοσελίδας ή να το αποστείλουν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@elanet.gr