Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επιστημονική Διαμονή Υψηλού Επιπέδου Στη Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022, το πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε νέες/νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές της Ελλάδος που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επιστημονική διαμονή για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών για επιστημονική διαμονή υψηλού επιπέδου (SSHN) είναι ανοιχτή έως τις 30 Μαΐου 2022, στις 23.00 ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για μηνιαία τροφεία ύψους 1.700 € σε νέους ερευνητές (που απέκτησαν Διδακτoρικό τα τελευταία πέντε χρόνια) και 1870€ για έμπειρους ερευνητές (κάτοχοι Διδακτορικού πάνω από 5 χρόνια) για την κάλυψη εξόδων διαμονής στη Γαλλία.

Για την αναλυτική πρόσκληση υποψηφιοτήτων δείτε το έγγραφο και για την υποβολή υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, παρακαλούμε θερμά επικοινωνήστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση: scus@ifg.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαΐου 2022, στις 23.00 ώρα Ελλάδος