Προκήρυξη δύο (2) άμισθων θέσεων Ερευνητών ή Βοηθών Ερευνητών για θέματα Ελληνο-τουρκικών σχέσεων και Ανατολικής Μεσογείου-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση 2 άμισθων θέσεων Ερευνητών ή Βοηθών Ερευνητών στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, διάρκειας τριών (3) μηνών (24/1/22-23/4/22).

Η θέση προβλέπει τη συμμετοχή του ερευνητή σε ερευνητική ομάδα για τις σύγχρονες ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Ανατολική Μεσόγειο υπό την διεύθυνση του Προέδρου του Κέντρου Καθηγητή Γιάννη Βαληνάκη, με προβλεπόμενη απασχόληση κατά μ.ό. 15-20 ωρών την εβδομάδα κατά κύριο λόγο με τηλεργασία.

Απαιτούμενα προσόντα θέσης

  • Μεταπτυχιακός τίτλος /η μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια κατά προτίμηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης Τουρκικών Σπουδών κλπ για τη θέση του Ερευνητή. Οι βοηθοί ερευνητές μπορούν να είναι σε αντίστοιχα αντικείμενα σε προπτυχιακό επίπεδο.
  • Καλή γνώση σύγχρονων θεμάτων ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα πολύ καλή γνώση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και Αν. Μεσογείου (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν την γνώση αυτή να μην υποβάλουν αίτηση). Θα εκτιμηθεί η σχετική ικανότητα χρήσης διαδικτύου και ηλεκτρονικών πηγών.
  • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων σχετικών ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Γνώση χρήσης υπολογιστή (άριστη γνώση Microsoft Wordκαι Excel).
  • Διαθεσιμότητα χρόνου (15-20 ωρών την εβδομάδα).: Υπευθυνότητα, προθυμία
  • Εμπειρία έρευνας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 


Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (CV), καθώς και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή (motivation letter), συμπληρώνοντας την φόρμα στο ακόλουθο link https://forms.gle/9NQk9KjAFn7NJ9EU6  Θα ενημερωθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που θα προεπιλεγούν για συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17/01/2022