Επιστημονικός συνεργάτης για συμμετοχή στην ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ», με αντικείμενο «Διαχειριστική υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

Η ομάδα «Ίκαρος», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητά νέο επιστημονικό συνεργάτη για σκοπούς διαχειριστικής υποστήριξης έρευνας και ανάπτυξης (system administration). Το αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

● Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση CMS
● Διαχείριση εξοπλισμού του εργαστηρίου (υπολογιστικής/δικτυακής υποδομής)
● Υποστήριξη και επίλυση καθημερινών τεχνικών προβλημάτων
● Υποστήριξη έρευνας (ανάπτυξη επιστημονικού λογισμικού, επισημείωση δεδομένων, κλπ.)
● Διαχείριση επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου (AIIA Lab)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείοΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής: 1/02/2022