ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 10.12.2021 | 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ PhD ΣΤΙΣ ΗΠΑ | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Πέντε (5) υποτροφίες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ