Υποτροφία θερινών τμημάτων γερμανικής γλώσσας για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 2022

της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)


Ποιος μπορεί να αιτηθεί;  Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει κατά την έναρξη της υποτροφίας να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δυο έτη σπουδών καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες

Τι χρηματοδοτείται;   Η συμμετοχή σε γλωσσικά τμήματα και σεμινάρια γνωριμίας με τη χώρα και τον πολιτισμό της, καθώς και μαθήματα εξειδικευμένης ορολογίας σε γερμανικά πανεπιστήμια ή ινστιτούτα εκμάθησης γλωσσών

Διάρκεια χρηματοδότησης:
τουλάχιστον 18 διδακτικές ημέρες κατά τους θερινούς μήνες

Παροχές :
•    Μερική υποτροφία, εφάπαξ ποσό: 1.061€
•    Ιδιωτική ασφάλιση υγείας


Στις 15. , 19. καθώς και 24. Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στο γραφείο της DAAD Ελλάδας (Goethe-Institut Athen, Ομήρου 14-16, 10672 Αθήνα, 2ος όροφος) η εξέταση Onset για όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία θερινών τμημάτων γλώσσας (www.funding-guide.de) και δεν έχουν πρόσφατο πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας. Η εξέταση διαρκεί 50 λεπτά και είναι δωρεάν. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Εγγραφή/ δήλωση συμμετοχής μέσω της ακόλουθης σελίδας https://www.onset.de/onset/teilnehmer/cTeilnehmerPortalShowEditNeu.do?do=en


Για εξετάσεις:

  • στη Θεσσαλονίκη επικοινωνήστε με τη Λέκτορα της DAAD, κύρια Cornelia Böhm (cornelia@del.auth.gr),
  • στα Χανιά με την κυρία Άννα Βρουβάκη (avrouvaki@isc.tuc.gr)


Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις:
www.funding-guide.de


Πληροφορίες παρέχει το γραφείο της DAAD Ελλάδας στην Αθήνα  www.daad.gr
(Τηλ. 210-3608171, daad-athen@goethe.de )


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 01 Δεκεμβρίου 2021
——————————————————————–