Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” [26.2/2020]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2020-21

για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνσηhttps://nautilus.aegean.gr/

έως την Κυριακή 10 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/prokirixeis.htm