Θέσεις εργασίας στο Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου [9.12.2019]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, προσφέρει τις εξής θέσεις εργασίας/έργου, διαθέσιμες από τις αρχές του 2020:

1. Μία θέση εργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE 4 POLLINATORS (Involving people to protect wild bees and other pollinators in the Mediterranean), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Environmental Governance and Information.

H εργασία θα αφορά στη συμμετοχή στην εκπαίδευση και μεταφορά γνώσης επί των επικονιαστών, κυρίως άγριες μέλισσες, σε διάφορους αποδέκτες (σχολεία, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), χρησιμοποιώντας πολλαπλά εργαλεία που θα δημιουργηθούν εντός του έργου. Επίσης θα αφορά και στη συμβολή στην εργασία εργαστηρίου για την δημιουργία των εργαλείων αναγνώρισης επικονιαστών.
Χρόνος υλοποίησης έργου: 2020–2023.

Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Απαιτούμενα: μεταπτυχιακό στις βιολογικές – περιβαλλοντικές επιστήμες ή και επιστήμες εκπαίδευσης.  Εξυπακούεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Αμοιβή: αναλόγως των προσόντων.
2. Μία θέση εργασίας στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE (Employing Land Stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Climate Change Adaptation.
H εργασία θα αφορά στην παρακολούθηση των παραδοτέων του έργου, υποστηρικτικά του συντονιστή (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), και στην συμβολή στην εργασία εργαστηρίου και ενδεχομένως πεδίου. Το έργο TERRACESCAPE αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών – οικολογικών δεικτών κατά την επανακαλλιέργεια εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων στην Νήσο Άνδρο.
Χρόνος υλοποίησης έργου: 2020–2023.
Απαιτούμενα: μεταπτυχιακός τίτλος στις βιολογικές – περιβαλλοντικές επιστήμες.
Αμοιβή: αναλόγως των προσόντων.

 
3. Μία θέση εργασίας στο πλαίσιο διάφορων έργων (LIFE 4 POLLINATORS, LIFE TERRACESCAPE, Οι δρόμοι της Μέλισσας, Οι μέλισσες του Αιγαίου). H εργασία θα αφορά στην τεχνική διαχείριση των έργων.
Χρόνος υλοποίησης έργου: 2020–2023.
Απαιτούμενα: προϋπηρεσία στην διαχείριση έργων
Αμοιβή: αναλόγως των προσόντων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όλων των φύλων να αποστείλουν αίτημα συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα στην καθηγήτρια Θεοδώρα Πετανίδου (t.petanidou@aegean.gr).
Για διευκρινιστικές πληροφορίες: κ. Γιώργο Νάκα (nakas.g@geo.aegean.gr).