Θέση “ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ” στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου [27.9.2019]

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Περιγραφή θέσης

  • Εντοπισμός, σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, επιστημονική έρευνα, εύρεση εταίρων, συντονισμός, συγγραφή και κατάθεση διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων
  • Διαχείριση αναπτυξιακών έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

 

Εμπειρία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην  υποβολή  – παρακολούθηση – υλοποίηση  – ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου  συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων.

Ειδικότερα:

  • Γνώση του εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς αναπτυξιακού και επενδυτικού κανονιστικού πλαισίου
  • Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
  • Εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων, EU grants, EuropeAid, Horizon, EEA, Twinnings, Interreg
  • Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων
  • Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα

 

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.


Η θέση προσφέρει:

  • Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
  • Συνεργασία με επιστήμονες διεθνούς κύρους
  • Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο email seminars@cecl.gr έως τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 1 έτους.