Θέση Εργασίας στην IpHost.net – Technical Support Department [30.7.2019]

Θέση Εργασίας στην IpHost.net – Technical Support Department
Η εταιρία παροχής υπηρεσιών Datacenter IpHost.net ξεκίνησε πριν 15+ χρόνια και
σήμερα διαχειρίζεται χιλιάδες πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Θέση εργασίας: Technical Support Department

Καθήκοντα:

 • Ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων πελατών μέσω συστήματος ticketing και

τηλεφωνικών κλήσεων

 •  Monitoring κατάστασης συστημάτων και δικτύων
 •  Επίλυση τεχνικών θεμάτων

Προσόντα:

 •  Γνώση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών web hosting ( web server, DNS server, email

server κλπ )

 •  Εμπειρία και εξοικείωση σε centos ή οποιοδήποτε linux περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 •  Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:

 •  Εμπειρία και εξοικείωση σε πλατφόρμες Virtualization
 •  Γνώσεις λειτουργιών cpanel και plesk

Παροχές:

 •  Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 •  Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 •  Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@iphost.gr, κωδικός θέσης SUP0819E