Θέση εργασίας C# Software Engineer στην Megasoft ΑΕ [7.3.2019]

Η Megasoft ΑΕ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της  C# Software Engineer

(KΩΔ. C#SE19)

 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:

  • Άριστη γνώση Visual Studio 2008 και άνω και C#
  • Άριστη γνώση MS SQL
  • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί

Η εταιρεία προσφέρει:

  •  Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
  •  Άριστο περιβάλλον εργασίας
  •  Συνεχή εκπαίδευση
  •  Προοπτικές Εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης C#SE19, μόνον εφόσον διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, με e-mail στο: hr@megasoft.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3416900. Η θέση αφορά τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Λ. Κηφισού 174, στο Αιγάλεω. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :   http://www.megasoft.gr/