Στελέχωση ‘Global Service Desk’ (First Level Support on office 365) [30.10.2018]

Πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΤΕΙ, ή/και ΑΕΙ) με καλές γνώσεις Αγγλικών,

ζητούνται για στελέχωση ‘Global Service Desk’ (First Level Support on office 365)

στον Πειραιά.

Βιογραφικά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  grc-careers@msc.com