Θέση Εργασίας στην IpHost.net [29.10.2018]

Θέση Εργασίας στην IpHost.net

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος/Λογιστηρίου

Η εταιρία παροχής υπηρεσιών Datacenter IpHost.net ξεκίνησε πριν 14+ χρόνια και σήμερα
διαχειρίζεται χιλιάδες πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ανατητά ζητά υπαλλήλους για το οικονομικό της τμήμα.
Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι έως 30 χρονών με ή και χωρίς εμπειρία για τη λειτουργία
και τις διαδικασίες ενός λογιστηρίου.

Καθήκοντα:
 Καταχώρηση Λογιστικών Εγγράφων (Β Κατηγορίας)
 Προγραμματισμός πληρωμών
 Καθημερινή ενημέρωση καταθέσεων πελατών στο ERP για ανανεώσεις συνδρομών
 Παρακολούθηση πληρωμών πελατών στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής της
εταιρίας
 Επικοινωνία με πελάτες για την διαχείριση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και
ενημέρωση του τμήματος πωλήσεων για πιθανές καθυστερήσεις.
 Ανανέωση συνδρομών σε προμηθευτές/συνεργάτες (σε μηνιαία ή ετήσια βάση)
 Λοιπές βοηθητικές εργασίες

Προσόντα:
 Πολύ καλή γνώση Microsoft Office και ηλεκτρονική αλληλογραφία
 Ευχέρια στην επικοινωνία
 Ευγενική παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση
 Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα
 Οργανωτικός χαρακτήρας
 Γνώση Αγγλικών
 Επιθυμητή η γνώση Ε.R.P (Εμπορική διαχείριση – Λογιστική)

Προαιρετικά:
 Προϋπηρεσία σε λογιστήριο εταιρίας

Παροχές:
 Εργασία σε άριστες συνθήκες, σε φιλικό και ομαδικό περιβάλλον
 Συνεχής εκπαίδευση
 Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@iphost.net, κωδικός θέσης
FIN918