Αγγελία θέσεων εργασίας στην εταιρεία KEWAZO” για αποφοίτους με γνώσεις computer science, electrical engineering or comparable studies [5.6.2018]

Νέα και ανερχόμενη startup με έδρα το Μόναχο, Γερμανία, αναζητά αυτό το διάστημα electrical και software engineers για πλήρη απασχόληση. Η εταιρεία ασχολείται με robotics και automation systems στον κατασκευαστικό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Electrical_Engineer

Robotics_Embedded_Engineer