Αναζήτηση εθελοντών μεντόρων [6.3.2018]

praksis

MENTORSHIP

Τίτλος Θέσης

Εθελοντής Μέντορας  Ασυνόδευτου Ανηλίκου

Περιοχή

Κέντρο, Αθήνα

Τι είναι το Mentorship:

Το Mentorship των Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας διασυνδέει έναν ενήλικο εθελοντή (Mentor) με κάθε φιλοξενούμενο παιδί. Στόχος του είναι να δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να έχουν από ένα πρόσωπο αναφοράς, έναν μέντορα με τον οποίο θα μπορούν να συζητούν και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους.  Μέσα από τη συχνή επικοινωνία και την προσωπική επαφή, δημιουργείται μία σχέση εμπιστοσύνης και εκτίμησης, ενώ ικανοποιείται και η ανάγκη του παιδιού για εξατομικευμένη προσοχή.  Όλη η διαδικασία πλαισιώνεται και υποστηρίζεται από το προσωπικό του Κέντρου Φιλοξενίας.

Αρμοδιότητες :

  • Δημιουργεί μία σχέση εμπιστοσύνης με το φιλοξενούμενο παιδί, με σκοπό να το βοηθήσει να εξελιχθεί σαν προσωπικότητα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό.
  • Παρέχει διαρκή και εξατομικευμένη προσοχή στο παιδί, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων.
  • Μεριμνά για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας με τον Συντονιστή του Κέντρου Φιλοξενίας και τον Συντονιστή του Προγράμματος, με σκοπό τη διαρκή ανατροφοδότηση για οτιδήποτε αφορά στην εξέλιξη του παιδιού
  • Μέσα από πρωτοβουλιακά εγχειρήματα (πχ ατομικά/ομαδικά μαθήματα, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες κλπ.) βοηθά το παιδί να αναπτυχθεί ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

 

Διαθεσιμότητα:

1 φορά την εβδομάδα για έξι μήνες

 

Τι κερδίζει τι μαθαίνει ο εθελοντής;

Συμμετοχή στην υποστήριξη των παιδιών προσφέροντάς τους την δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων / γνώσεων για το μέλλον τους. Εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων mentoring. Βεβαίωση εθελοντικής εμπειρίας.

Εκπαίδευση:

Παρέχεται εκπαίδευση προσανατολισμού, μηνιαία εκπαίδευση, καθοδήγηση και εποπτεία.

Προφίλ εθελοντή

Προαιρετικά απόφοιτος Κοινωνικών Επιστημών.

 

Soft Skills:Υπευθυνότητα,

Συνέπεια,

Διακριτικότητα

Δεξιότητες επικοινωνίας

Ικανότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105205200

και στο mail v.kompogiannis@praksis.gr με θέμα ΄΄MENTORSHIP’’