Δημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας [20.2.2018]

BalkanMed INNOVA

ʺΔημιουργία Βαλκανο-Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίαςʺ

 

Βασικός στόχος του έργου είναι:

– η ενθάρρυνση της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

– η καλλιέργεια πνεύματος πιο φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη Μικρών-μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

– η τόνωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας

με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε τέσσερεις (4) οικονομικούς τομείς μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Οι τομείς αυτοί είναι: ο τομέας του Τουρισμού & της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Αγροδιατροφικός τομέας, οι οποίοι συμβάλλουν στο ΑΕΠ των χωρών που συμμετέχουν στο Έργο ή/και έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, καθώς και ο τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τομέας Ενέργεια και Περιβάλλον, οι οποίοι είναι ταυτοχρόνως και ανεξάρτητοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και τομείς με παρουσία και εφαρμογή σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Από το Έργο BalkanMed INNOVA θα ωφεληθούν, κατά κύριο λόγο, νέοι πτυχιούχοι, μελλοντικοί επιχειρηματίες και οποιοσδήποτε άλλοι επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες καθώς και στελέχη ΜμΕ χάρη σε δράσεις όπως ΔΩΡΕΑΝ διαδικτυακά μαθήματα για καθέναν από τους προαναφερόμενους τομείς, ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία εξατοµικευµένης υποστήριξης (καθοδήγησης) για τις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, και κυρίως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ για την υλοποίηση των πιο αξιόλογων Επιχειρηματικών Ιδεών που θα προκύψουν με την υποστήριξη του Έργου.

Ταυτοχρόνως, το Έργο θα έχει σημαντικά οφέλη για τους αποφοίτους που επιθυμούν να συνεχίσουν την εξειδίκευσή τους και να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των σπουδών τους, αλλά και για τους νέους ερευνητές, στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στο διακρατικό δίκτυο εκπαιδευτών που θα συσταθεί και στη ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στη Σόφια της Βουλγαρίας που θα υλοποιηθεί το 2018.

 

Εταιρικό Σχήμα:

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ελλάδα) (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)

Κέντρο Καινοτομίας της Ακαδημίας Επιστημών (JiC-BAS) (Βουλγαρία)

Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας Νέων (YES Foundation) (ΠΓΔΜ)

Πρωτοβουλία για την Υποστήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (RASP) (Αλβανία)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) (Κύπρος)

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. (Ελλάδα)

 

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχει σχεδιαστεί ένα ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να συλλεχθούν οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες σχετικά την επιχειρηματικότητα στην περιοχή μελέτης.

https://cccusocialsciences.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWg5jvKO2JdqDBP