Θέση ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πλήρης απασχόλησης) στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου [19.1.2018]

 

Το

Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

επιθυμεί να προσλάβει

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πλήρης απασχόληση)

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών
  • Άριστη γνώση υπολογιστών (τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης)
  • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης (διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οργάνωση ταξιδιών)
  • Άριστη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  • Διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων και δικτύων προβολής
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
  • Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί η εμπειρία στη διόρθωση – επιμέλεια κειμένου
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 ετών
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο: centre@cecl.gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522 Website: www.cecl.gr · E-mail: centre@cecl.gr