Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 [23.11.2017]

Προκηρύσονται για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019,  υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του
Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Περισσότερες πληροφορίες στο Έγγραφο σχετικά με υποτροφίες