Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω» [22.11.2017]

 

banner

Nέα δράση «Επιχειρούμε Έξω» (ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020) της Ειδικής Γραμματείας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 08.01.18.  Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.