ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 [12.10.17]

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει θέσεις για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών  του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής  Τ.Ε.  (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών    του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου  σε Επιστημονικούς,  και    Εργαστηριακούς  Συνεργάτες  για  το  χειμερινό  εξάμηνο  του
ακαδημαϊκού    έτους  2017-2018  (με  δυνατότητα  ανανέωσης  για  δύο  (2)  ακόμη ακαδημαϊκά έτη στους έχοντες πλήρη προσόντα).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με έδρα τη Σπάρτη)
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.     τηλ.:2731082240
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Σπάρτη) της Σχολής   Τεχνολογικών  Εφαρμογών    του  Τ.Ε.Ι.  Πελοποννήσου,  μαζί  με  την  αίτηση (έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα  ή την ιστοσελίδα) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6)  ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης δηλαδή από 11/10/2017 μέχρι και 16/10/2017.

Το πλήρες κείμενο της επαναπροκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και στον ιστότοπο:  http://www.teikal.gr.

Περισσότερα εδώ  ΑΔΑ 95Π146914Ο-ΗΔΜ