Δωρεάν σεμινάριο της SAP για εκπαίδευση προγραμματισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, 2 Οκτωβρίου 2017 [28.09.2017]

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φιλοξενεί,  για δεύτερη φορά φέτος,  τα εργαστήρια ‘Train Τhe Trainer workshops’ της SAP, που οργανώνει το Changemakers Lab στη Λέσβο.

Τα παράλληλα εργαστήρια  εκπαίδευσης  προγραμματισμού έχουν  τις παρακάτω  θεματικές:

  1. Εκμάθηση προγραμματισμού γλώσσας Scratch για εκπαιδευτική χρήση
  2. Εκμάθηση γλώσσας HTML για Web Development

Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα, αφού εγγραφούν, φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να γίνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτές που θα μεταδίδουν σε άλλους βασικές γνώσεις προγραμματισμού!  Οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι την συμπλήρωση των θέσεων εκπαίδευσης κάθε εργαστηρίου.

Για να εγγραφείτε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο: http://changemakerslab.com/refugeecodeweek

Επιλέξτε όσες εκπαιδεύσεις επιθυμείτε (Scratch1, Scratch2, Web Programming) συμπληρώνοντας διαφορετική φόρμα  για κάθε μία από αυτές-με προσοχή ώστε να  μην αλληλεπικαλύπτονται οι εκπαιδεύσεις σας.   Οι   συμμετέχοντες στο εργαστήριο «Εκμάθηση γλώσσας ΗΤML Web Development» θα πρέπει να έχουν μαζί τους  φορητό προσωπικό  Η/Υ για την καλύτερη επιτόπια ατομική εξάσκηση τους.
Πρόγραμμα Εργαστηρίων “Train The Trainer workshops”

2 Οκτωβρίου 2017,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Κτήριο Γεωγραφίας)

 

SCRATCH 1 & SCRATCH 2 TTT workshops

9:00 am – 10:30 am Scratch 1 TTT Session 1

10:30 am – 11:00 am Break

11:00 am – 12:30 pm Scratch 2 TTT Session 2

12:30 pm – 1:30 pm Lunch Break

1:30 pm – 3:00 pm Scratch 1 TTT Session 3

3:00 pm – 3:30 pm Break

3:30 pm – 5:00 pm Scratch 2 TTT Session 4

WEB PROGRAMMING workshops

8:30 am – 11:30 pm Web Programming Session 1

11:30 pm – 3:15 pm Break

3:15 pm – 6:15 pm Web Programming Session 2

 
Πληροφορίες:

Βασίλης  Σοφιαδέλλης (CML): vasili@visions2ventures.com

Website: http://changemakerslab.com/refugeecodeweek