Ανακοίνωση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών για τη θέση Συντονιστή δράσεων επικοινωνίας

   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

   

Τίτλος Θέσης:                                                 Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας

Τοποθεσία εργασίας:                                      Γραφεία της ΕΠΠ στο Λαιμό Πρεσπών

 Διάρκεια εργασίας:                                        Αορίστου χρόνου

 Καθεστώς:                                                     Πλήρους απασχόλησης

 

Γενικός Σκοπός της Θέσης:         

 Ο Συντονισμός του Τμήματος Επικοινωνίας και όλων των σχετικών δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

 Κύριες αρμοδιότητες: 

  • Σχεδιασμός 5ετούς στρατηγικής επικοινωνίας (2018-2022) της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
  • Σχεδιασμός ετήσιου πλάνου εργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
  • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την ΕΠΠ και τις δράσεις της (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video)
  • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Συμβολή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
  • Συντονισμός των δράσεων ερμηνείας περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
  • Συμμετοχή στη δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spp@line.gr έως και τις 27/09/2017.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ