Θέσεις εργασίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

  • Μία (1) θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Marie Curie Early Stage Researcher) στη βάση πλήρους απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ITN-DCH στο γνωστικό αντικείμενο «New Techniques for Data Strorage and archiving of Massive and complex amounts 2D/3D/4D cultural assets»
  • Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ITN-DCH (κατηγορία Management / Οικονομικός Διευθυντής)
  • Μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΙΤΝ-DCH [(κατηγορία Management – Μηχανικού Πληροφορικής / Ειδικού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)]

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/eecei/   (Ευκαιρίες Εργοδότησης).

Pdf–>>