Πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας της Γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Προκήρυξη για υποβολή υποψηφιοτήτων 2017

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France, θέτει σε λειτουργία ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων.

Στο πλαίσιο αυτό, χορηγούνται υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για: – μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου

– ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master 2 στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών του πανεπιστημίου Nice-Sophia Antipolis, σε συνεργασία με το κέντρο ερευνών INRIA – Sophia Antipolis.

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια.

Επίσης, τρεις Ανώτατες Σχολές προσφέρουν μειωμένα δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: – EURECOM, Ανώτατη Σχολή Μηχανικών στον τομέα των συστημάτων επικοινωνίας

1. – Programme de bourses d’excellence du gouvernement français pour des Masters 2 en France

Appel à candidatures 2017

Dans le cadre du Fonds de mobilité pour la jeunesse grecque, l’Ambassade de France en Grèce, avec le soutien du Ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la compagnie Air France, met en place un programme de bourses d’excellence à destination d’étudiants grecs de niveau bac + 4.

Plusieurs types de Bourses du Gouvernement Français sont proposées pour des: – Master 2 dans un établissement d’enseignement supérieur français, toutes filières confondues

– Master 2 de l’université de Nice-Sophia Antipolis, dans le domaine des technologies numériques, en partenariat avec le centre de recherche INRIA – Sophia Antipolis.

Ces bourses d’une durée de 10 mois comprennent une allocation mensuelle, une allocation exceptionnelle pour frais de formation et de nombreux autres avantages.

Par ailleurs, trois grandes écoles offrent des réductions de frais de scolarité pour des Masters 2 précis : – EURECOM, école d’ingénieurs en Systèmes de Communications,
2

– IESEG School of management – EDHEC Business school Οι επιλεχθέντες θα έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης και θα επωφεληθούν από τα προνόμια που αυτή προσφέρει.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 9η Μαΐου 2017.

*Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-demobilite-fr/bourses-de-master-2