Υπάλληλος γραφείου

Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, ζητούνται για άμεση πρόσληψη

στο Πειραιά. Γενικές Γνώσεις Ναυτιλιακών, θα θεωρηθούν προσόν.

Βιογραφικά: ssdccv2015@gmail.com

 

Τίτλος της θέσης: Agent

Περιγραφή θέσης: Υπάλληλος γραφείου

Αντικείμενο εργασίας : Έγγραφη και προφορική επικοινωνία και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων με εμπλεκόμενους στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (containers) από/προς ολόκληρο τον κόσμο που αφορούν σε φορτία & πλοία της πασίγνωστης Νο 2 στον κόσμο Ναυτιλιακής Εταιρίας Τακτικών Γραμμών, MSC Mediterranean Shipping Company S.A., Geneva, Switzerland.

 

Απαραίτητα προσόντα, τα οποία θα ελεγχθούν:

* καλές γνώσεις (επιπέδου ECDL) Word & Excel

* καλές γνώσεις αγγλικών (επιπέδου Proficiency)

 

Επιθυμητά προσόντα:

* Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

* Απόφοιτοι Πανεπιστημίου

* Δεν απαιτείται καμία προϋπηρεσία καθόσον η εργασία δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

 

Άλλα στοιχεία:

* εκπαίδευση κατόπιν πρόσληψης

* οκτάωρη εσωτερική απασχόληση (εναλλασσόμενο ωράριο, εξαήμερη απασχόληση)

* σχέση εργασίας αορίστου  χρόνου  από την ημέρα της πρόσληψης.

* αμοιβή: ό,τι προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.