ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΨΟΥΣ 15.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ.

Πειραιάς, 3.11.2016

Η κ. ΕΙΡΗΝΗ ΣΤ. ΝΤΑΪΦΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΤΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΥ Α. ΝΤΑΪΦΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ Α.Ε.Ι. Ή Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΨΟΥΣ 15.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ

Απαιτούμενες προϋποθέσεις-δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να σταλούν μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016 στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά 185 35, τηλ.: 210 4291159-65, Υπόψη κας Ε. Πρασίνου) είναι τα εξής:

  1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης.
  2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 7 δεόντως επικυρωμένο. Πέραν της βαθμολογίας θα ληφθεί υπόψη και ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου.
  3. Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  4. Όριο ηλικίας το 26ο.
  5. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για πραγματοποίηση των σπουδών:

Αγγλικά:          Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS.

Γαλλικά:          Superieur III ή Sorbonne II

Γερμανικά:      Mittelstufe III

Ιταλικά:           Superiore

Ισπανικά:         Superiore

Πορτογαλικά:  Superior

  1. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, συνοδευόμενο από φωτοτυπία του εντύπου Ε9.
  3. Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών.
  4. Κατά την αξιολόγηση, θα προτιμηθούν παιδιά ναυτικών ή εργαζομένων στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.