Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο: “Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης”

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει

το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο: 

“Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης” 

στη Μυτιλήνη από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής: Autumn School

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών με μειωμένα δίδακτρα έως την 10η Αυγούστου 2016.

Πληροφορίες: 

Email: el-emke@aegean.gr