Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης αναζητά κοινωνικούς λειτουργούς

ΜΕΤΑδραση- Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης  αναζητά κοινωνικούς λειτουργούς για τη στελέχωση της Δομής φιλοξενίας στη Χίο με εμπειρία από κοινωνική εργασία με ευάλωτες ομάδες και κυρίως με ασυνόδευτα ανήλικα. Οι ενδιαφερόμενοι & οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά στο email kazakou.metadrasi@gmail.com.