Διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η έναρξη των ευρωπαϊκών διαγωνισμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSkills for Jobs 2016, οι οποίοι πραγματοποιούνται ως συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας eSkills for Jobs 2015, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση ανθρώπων, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέτος, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Young digital talent:

Για νέους ηλικίας 16 – 25 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη video game.

Outstanding digital skills developer

Για  εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στο 2ο γύρο του online εκπαιδευτικού προγράμματος “Developing Digital Skills in your Classroom” του European Schoolnet Academy.

Innovative App developer

Για νέους από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες λήγει την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο eskills4jobs.gr