Προσωπικό – Επικοινωνία

Κεντρική Δομή Γραφείο Διασύνδεσης Μυτιλήνης
E-mail liaison@aegean.gr
Τηλέφωνο 22510-36777
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100