Καλωσόρισμα Ιδρυματικά Υπεύθυνης

Αγαπητές/οι Απόφοιτοι-ες,

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Η εδραίωση του θεσμού του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας και στρατηγικής  επιλογής για  το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες σύμπλοκης ανάπτυξης των ελληνικών Α.Ε.Ι.. Η λειτουργία του νεόδμητου Γραφείου μας αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στο ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και στον ιδιαίτερο γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησής του, τα νησιά του Αιγαίου, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου  με τις τοπικές κοινωνίες των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Ακόμα περισσότερο, με τη διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων διαύλων επικοινωνίας, αλλά και τη διάνοιξη νέων, μεταξύ Ιδρύματος και Αγοράς Εργασίας, το σημαντικότερο όφελος αφορά στην επιτυχή σύνδεση των αποφοίτων ενός περιφερειακού, νησιωτικού Πανεπιστημίου με επαγγελματικούς φορείς πανελλαδικά και διεθνώς, επιδιώκοντας την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης των αποφοίτων και στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους σε αυτήν, ενώ,  παράλληλα, διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών που παρέχονται. Προς  την κατεύθυνση αυτή και όχι μόνο αναμένεται να λειτουργήσει οραματικά και υποστηρικτικά ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος πρόσφατα ιδρύθηκε, προσθέτοντας ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου να .

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εκτός από δίαυλος επικοινωνίας με Φορείς/ Επιχειρήσεις του ευρύτερου οικονομικού γίγνεσθαι, καθώς αναμένεται να βοηθήσει και στην εδραίωση των δεσμών του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών όπου εδρεύει, στοχεύει να συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας των Τμημάτων του Ιδρύματος για τους/τις νέους-ες εισακτέους-ες  ισχυροποιώντας τη θέση του ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ακόμα περισσότερο εάν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει Τμήματα σε  γνωστικά αντικείμενα καινοτόμα και ενίοτε μοναδικά στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. 

Ελπίζοντας ότι το Γραφείο Διασύνδεσης θα μπορέσει να εκπληρώσει το ρόλο και το όραμά του μέσα από μία συστηματική συνεργασία με ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στα πολλαπλά επίπεδα δράσης του,  

Σας Καλωσορίζουμε στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου 

Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας