Καλωσόρισμα Ιδρυματικού Υπευθύνου

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,
Αγαπητές/οί απόφοιτες/οι

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου!
Το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί τον συνδετικό υποστηρικτικό μηχανισμό μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και της αγοράς εργασίας. Παρέχει ενημέρωση και εξατομικευμένη βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές που σας ενδιαφέρουν, αλλά και την αγορά εργασίας. Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να αναζητήσετε υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τον εντοπισμό του κατάλληλου για εσάς μεταπτυχιακού προγράμματος, τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, αλλά και οδηγίες για τις συνεντεύξεις ή για τη συμπλήρωση αιτήσεων για υποτροφίες και μεταπτυχιακά προγράμματα.
Βασικός στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Οι άνθρωποι του Γραφείου είναι πάντα πρόθυμοι να σας υποστηρίξουν βοηθώντας σας να αναζητήσετε εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές σας δεξιότητες και με τις γνώσεις που αποκομίσατε από τις σπουδές σας.
Καθημερινά μπορείτε να μιλήσετε από κοντά με τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης που είναι διαθέσιμα σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος ή να επικοινωνήσετε μαζί τους στα αναρτημένα στοιχεία επικοινωνίας, και να αξιοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου με τον βέλτιστο, για εσάς, τρόπο.
Καλή περιήγηση στον ιστότοπο!

Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης