Συχνές ερωτήσεις

Πότε να επισκεφτώ το Γραφείο Διασύνδεσης;

Συμβουλεύουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να μας επισκέπτονται όσο το δυνατό νωρίτερα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έτσι ώστε να έχουν όσο το δυνατό περισσότερη πληροφόρηση για να «χτίσουν» το βιογραφικό τους και να αποκτήσουν τα αναγκαία προσόντα-εφόδια για την εξέλιξή τους.

Πώς μπορώ να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου;

Ένας τρόπος για να εμπλουτίσεις το βιογραφικό σου είναι μέσω της συμμετοχής σου στην Πρακτική Άσκηση. Θα σε βοηθήσει στο να αποκτήσεις προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με το ακαδημαϊκό σου αντικείμενο.

Έχω αποφοιτήσει από το τμήμα «Περιβάλλον». Πώς μπορώ να αποκτήσω το μελετητικό πτυχίο περιβάλλοντος;

Ο αρμόδιος φορέας έκδοσης της άδειας είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (http://www.ypex-mele.gr).

Με έχουν καλέσει σε Συνέντευξη. Πώς μπορεί να με βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης;

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει εργαστήρια για τη Συνέντευξη Επιλογής τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλά και να επισκεφθείτε το Γραφείο μας για άμεση ενημέρωση.

Πώς μπορώ να προσεγγίσω ευκολότερα την αγορά εργασίας σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με τις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει θέσεις εργασίας που σχετίζονται μόνο με τα αντικείμενα των Τμημάτων του Ιδρύματος. Επομένως, θα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης facebook και twitter. Επιπρόσθετα, μπορείτε να εγγραφείτε στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Βιογραφικών Σημειωμάτων του Γραφείου Διασύνδεσης, αλλά και να μας επισκεφθείτε για περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες.