Στην σελίδα αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για διαθέσιμες θέσεις εργασίας που αναρτήθηκαν από το γραφείο διασύνδεσης και δεν έχει παρέλθει ακόμη η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Στοιχεία Θέσεων Εργασίας
Περιγραφή:
Java Developer (JAD1809)
Κατ. Ημερομηνία:
2018/10/30
Τόπος Εργασίας:
Χαλάνδρι, Αθήνα
Περισσότερα
Περιγραφή:
Machine Learning Engineer (MLE1809)
Κατ. Ημερομηνία:
2018/10/30
Τόπος Εργασίας:
Χαλάνδρι, Αθήνα
Περισσότερα