Εργασία

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για διαθέσιμες θέσεις εργασίας που έχουν αναρτηθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκονται στη δεξιά στήλη της κεντρικής ιστοσελίδας του Γραφείου, στη θεματική ενότητα «Θέσεις Εργασίας».