Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Μυτιλήνη
E-mail career@aegean.gr
Τηλέφωνο 22510-36777
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100
ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Λήμνος Μητροπολίτη Ιωακείμ 2
Κτίριο Διοίκησης
Μύρινα 81400
Τηλ.: 22540-83013
Ρόδος Δημοκρατίας 1
Κτίριο 7ης Μαρτίου
1ος Όροφος, Γραφείο 15
Ρόδος 85100
Τηλ.: 22410-99060
Σάμος Κτίριο Λυμπέρη
Καρλόβασι
Σάμος 83200
Τηλ.: 22730-82248
Σύρος Κωνσταντινουπόλεως 1
Ερμούπολη
Σύρος 84100
Τηλ.: 22810-97082
Χίος Μιχάλων 8
Μιχάλειο Κτίριο
Χίος 82100
Τηλ.: 22710-35083