Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Μυτιλήνη
E-mail liaison@aegean.gr
Τηλέφωνο 22510-36777 / 22510 36121
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100