Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά που έχει εγκρίνει το Γραφείο Διασύνδεσης.Με το εικονίδιο ,που βρίσκεται δίπλα από το αντίστοιχο βιογραφικό, έχετε τη δυνατότητα να το δείτε με όλα τα στοιχεία. Θα μας ενδιέφερε να γνωρίζουμε εάν προσλάβατε το συγκεκριμένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να μας ενημερώσετε αυτόματα πατώντας το εικονίδιο .

Εξουσιοδοτημένη Προβολή - Βιογραφικά προς πρόσληψη

# ↑ Κωδικός βιογραφικούΌνομα υποψηφίουΕπώνυμο υποψηφίουΠεριγραφή θέσης 
Δεν βρέθηκαν βιογραφικά.
Αναζήτηση Χρόνος εύρεσης εγγραφών: 0.006 s
Χρήση μνήμης: 0.09 MB
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά προς έγκριση.

Βιογραφικά προς έγκριση

# Κωδικός βιογραφικούΌνομα υποψηφίουΕπώνυμο υποψηφίουΠεριγραφή θέσης 
Δεν βρέθηκαν βιογραφικά.
Αναζήτηση Χρόνος εύρεσης εγγραφών: 0.003 s
Χρήση μνήμης: 0.04 MB
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά των ατόμων που έχετε προσλάβει.

Έχει πραγματοποιηθεί πρόσληψη

# ↑ Κωδικός βιογραφικούΌνομα υποψηφίουΕπώνυμο υποψηφίουΠεριγραφή θέσης 
Δεν βρέθηκαν βιογραφικά.
Αναζήτηση Χρόνος εύρεσης εγγραφών: 0.002 s
Χρήση μνήμης: 0.04 MB