Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα βιογραφικά που έχει εγκρίνει το Γραφείο Διασύνδεσης.Με το εικονίδιο ,που βρίσκεται δίπλα από το αντίστοιχο βιογραφικό, έχετε τη δυνατότητα να το δείτε με όλα τα στοιχεία. Θα μας ενδιέφερε να γνωρίζουμε εάν προσλάβατε το συγκεκριμένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να μας ενημερώσετε αυτόματα πατώντας το εικονίδιο .
Connection error. Can not connect to database